Contractació de l’explotació de bar i manteniment de les piscines municipals

12 abril 2017|01 DESTACATS, 02 NOTÍCIES, 04 ANY|

L’Ajuntament de Breda obre una convocatòria d’adjudicació de contracte de l’explotació del servei de bar i manteniment de les instal·lacions de les piscines municipals. La convocatòria es resoldrà mitjançant procediment obert, valorant l’oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació. El contracte serà vàlid per a la temporada d’estiu 2017 que [...]