1 plaça de recepcionista a les piscines municipals:

1 plaça interina d’operari de serveis:

1 plaça interina de vigilant municipal:

6 places de brigada jove: