Avinguda Verge de Montserrat, 20.
17400 Breda


Agrupació de secretaries de Jutjats de Pau
Biblioteca municipal
Escola de música i dansa municipal
Guàrdia municipal
Llar de jubilats
Protecció civil
Radió Breda
Telecentre
Carrer Nou, 3 Baixos.
17400 Breda


Registre d'entrades i sortides; padró d'habitants ...
Registre civil
Servei d'aigua i clavegueram
Servei de benestar social
Servei de gestió tributária i cadastral
Carrer Montnegre, 3-5.
17400 Breda


Atenció i tràmits
Carrer Sant Sebastià, s/n.
17400 Breda


Horari:
Carrer Sant Sebastià, s/n.
17400 Breda


Horari:
Carrer Nou, 2.
17400 Breda
Tel. 972 870 012
museuaragay@breda.cat
www.museuaragay.cat


Horari:
Carrer Sant Iscle, 27.
17400 Breda
Tel. 972 871 530
elsforns@breda.cat


Horari:
Avinguda Catalunya, s/n.
17400 Breda


Avinguda Catalunya, s/n.
17400 Breda


Avinguda Catalunya, s/n.
17400 Breda