Avinguda Verge de Montserrat, 20.
17400 Breda


Agrupació de secretaries de Jutjats de Pau
Biblioteca municipal
Escola de música i dansa municipal
Guàrdia municipal
Llar de jubilats
Protecció civil
Radió Breda
Telecentre
Carrer Nou, 3 Baixos.
17400 Breda


Registre d'entrades i sortides; padró d'habitants ...
Registre civil
Servei d'aigua i clavegueram
Servei de benestar social
Servei de gestió tributária i cadastral
Carrer Montnegre, 3-5.
17400 Breda


Atenció i tràmits
Carrer Sant Sebastià, s/n.
17400 Breda


Horari:
Carrer Sant Sebastià, s/n.
17400 Breda


Horari:
Carrer Nou, 2.
17400 Breda
Tel. 972 870 012
museuaragay@breda.cat
www.museuaragay.cat


Horari:
Carrer Sant Iscle, 27.
17400 Breda
Tel. 972 871 530
elsforns@breda.cat


Horari:
Avinguda Catalunya, s/n.
17400 Breda


Avinguda Catalunya, s/n.
17400 Breda


Avinguda Catalunya, s/n.
17400 Breda


C/Nou, 3
Horari: Dimecres i Divendres de 16 a 20 hores.

Àrea de Joventut

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Breda s’aposta per una participació activa de les persones joves per què ningú sap millor que ells i elles què necessiten i què els motiva. Des d’aquesta mirada la participació esdevé un procés d’aprenentatge i d’apoderament, i a partir d’aquí es desenvolupen les accions, els projectes i els serveis.

Els principals àmbits d’intervenció són la participació, la formació, el treball, l’oci, la salut o la cultura, entre d’altres.

Serveis destacats

L’Espai Jove de Breda és un punt de trobada, d’informació, d’orientació i acompanyament juvenil que ofereix una programació d’activitats com a proposta per fomentar la participació juvenil d’aquest municipi.

Horari obertura: dimecres i divendres de 16:00 a 20:00 h
Contacte: espaijove.breda@gmail.com

Servei d’orientació i acompanyament laboral i formatiu. Aquest programa es dur a terme mitjançant atencions individualitzades a convenir i té per objectiu que els i les joves puguin adquirir habilitats per enfrontar-se al mercat de treball i conèixer els ens i recursos disponibles al territori

Suport a les entitats juvenils del municipi. S’ofereix acompanyament i suport a les iniciatives impulsades pels joves per tal de coordinar-les amb els recursos necessaris, posar-les en valor i fer-les efectives. Aquest recolzament va més enllà d‘aquelles activitats realitzades dins l’Espai Jove, inclou tot tipus d’iniciatives que vinculi el jovent del poble.

Enllaços d’interès:

Oficina Jove de la Selva

Direcció General de Joventut de Catalunya

Pla Nacional de Joventut 2020 de la Generalitat de Catalunya

PLA LOCAL DE JOVENTUT BREDA 2016-2019


CENTRE DE SERVEIS

Av.Catalunya, 15

Taller de Memòria (Programa d'Atenció a les Persones)
Serveis de Llevadora del CAP