BOP

La Junta de Govern de data 18 de gener de 2016 va aprovar el conveni urbanístic de gestió en relació amb l’àmbit de la Unitat d’Actuació núm. 11 “Plaça de les Escoles”.