Ruta dolça

Aprovació definitiva ocupació directe

Anunci sobre l’aprovació definitiva de l’expedient d’ocupació directe de la finca cadastral 385109DG6232N0001KZ del municipi de Breda.