BOP

El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió ordinària celebrada el dia 23 de novembre de 2015, va aprovar inicialment l’a revisió del Pla de Protecció Civil del Municipi de Breda, juntament amb els corresponents Annexos General i Manual d’implantació i manteniment del Pla.