BOP

El Ple de la Corporació, en data 25 de gener de 2016, va aprovar inicialment el manual per la realització dels treballs de camp per l’nventari i la seva valoració i els tres manuals de normes i procediments per a la gestió del patrimoni