Ruta dolça

Aprovació inicial del Pla Especial de Reforma Interior del Sector Industrial de Can Guilleumes de Breda

La Junta de Govern Local, en sessió de data 20 d’abril de 2015, va acordar “Aprovar inicialment el Pla Especial de Reforma Interior del Sector Industrial de Can Guilleumes de Breda.

Documents