Ruta dolça

Anunci sobre l’aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació de la Unitat d’Actuació Núm. 16 “Sector Industrial Sud”