Ruta dolça

Anunci d’aprovació inicial del Reglament d’ús de instal·lacions educatives

El Ple de la Corporació de data 23 de febrer de 2015, ca aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de les instal·lacions dels centres d’educació infantil i primària públics de Breda.