Ruta dolça

Edicte d’aprovació inicial del Reglament regulador d’ús de les instal·lacions dels centres cívics i culturals municipals de Breda

El Ple de la Corporació de data 23 de febrer de 2015, va aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de les instal·lacions dels centres cívics i culturals municipals de Breda.