Ruta dolça

Edicte d’aprovació inicial del Reglament regulador d’ús de material municipal

El Ple de la Corporació de data 23 de febrer de 2015, va aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús de material municipal de Breda.