Ruta dolça

Edicte d’aprovació inicial del Reglament de la Biblioteca de Breda

El Ple de la Corporació de data 23 de febrer de 2015, va aprovar inicialment el Reglament regulador d’ús i serveis de la Biblioteca Municipal de Breda.