Ruta dolça

Anunci sobre la convocatòria i aprovació de les bases per a la contractació laboral temporal de joves per a la Brigada Jove 2015

Per acord de Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 30 de març de 2015, han estat aprovades les bases per a la contractació temporal de 9 joves per a la Brigada Jove de Breda 2015 i la seva convocatòria.