Ruta dolça

Decret sobre l’aprovació d’aspirants a vigilant municipal

Aprovació de la relació d’aspirants admesos a vigilant municipal, tribunal i dates de les proves.