Ruta dolça

Edicte sobre l’elecció del Jutge de Pau Titular de Breda

Aprovades les bases que han de regular el procés d’elecció del Jutge de Pau Titular de Breda, 2015-2019, s’obre el període de presentació de sol·licitud per optar al càrrec.