Ruta dolça

Anunci aprovació definitiva diversos reglaments municipals

En data 11 de maig de 2015, s’han publicat al BOP de Girona núm. 89, els anuncis d’aprovació definitiva dels reglaments municipals següents: