Ruta dolça

Anunci sobre la informació d’una sentència

El Tribunal Superior de Justícia en data 2 d’octubre de 2014 ha dictat sentència en el recurs ordinari 216/2010, interposat per Telefonica Moviles España SA, contra la Taxa per aprofitament especial del domini públic local.