Ruta dolça

Anunci nomenament tresorera

Decret d’Alcaldia 243/2015, de 17 de juny, pel que es nomena Tresorera Municipal.

Decret d’Alcaldia 259/2015, de 29 de juny, pel que s’aprova la nova configuració de la Junta de Govern Local, les competències bàsiques i  les delegades per part de l’Alcaldia.