Ruta dolça

El Ple de 18/05/2015 va aprovar inicialment l’exp. 2/2015 de suplement, baixa i transferència de crèdit del pressupost de despesa pel 2015.