Ruta dolça
El Ple de l’Ajuntament de Breda celebrat el dia 21 de setembre de 2015 va acordar la creació del fitxer de dades de caràcter personal denominat Videovigilància, de titularitat de l’Ajuntament.