BOP

Aprovació definitiva pressupost general i plantilla pel 2016.