Ruta dolça

Per decret d’alcaldia núm. 336/2015, de 17 d’agost de 2015, s’aprova l’expedient 5/2015 de generació de crèdit .