Ruta dolça

CarnBases especifiques per a provisió de dotze llocs de treball, cinc de la categoria de socorristes aquàtics i un de la categoria de monitor/a de natació – socorrista, cinc de la categoria de recepcionistes i un recepcionista- encarregat de la bibliopiscina per a la temporada de piscines d’estiu 2015

la Junta de Govern local de l’Ajuntament de Breda, reunida en sessió ordinària, de data 16 de març de 2015 va aprovar les bases especifiques per a provisió de dotze llocs de treball, cinc de la categoria de socorristes aquàtics i un de la categoria de monitor/a de natació – socorrista, cinc de la categoria de recepcionistes i un recepcionista- encarregat de la bibliopiscina per a la temporada de piscines d’estiu 2015.

Documents