Ruta dolça

Decret sobre l’aprovació d’aspirants a la selecció de personal per a la temporada de piscines d’estiu 2015

Expirat el termini de presentació de sol·licituds d’admissió per a la selecció de personal laboral temporal, per a la provisió de dotze llocs de treball, cinc de la categoria de socorristes aquàtics, un de la categoria de monitor/a de natació – socorrista, cinc de la categoria de recepcionistes i un recepcionista – encarregat de la bibliopiscina per a la temporada de piscines d’estiu 2015.