Ruta dolça

El Ple de la Corporació en sessió ordinària del dia 21 de setembre de 2015, va aprovar inicialment l’expedient 6/2015 de modificació de crèdit per transferència entre partides de diferent vinculació jurídica.