Ruta dolça

Per decret d’alcaldia número 545/2015 de 24 de desembre de 2015, s’aprova l’expedient 8/2015 de generació de crèdit.