Ruta dolça

Aprovació inicial expedient 2/2015 de modificació de crèdit

El Ple de 18/05/2015 acorda l’aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit 2/2015 de suplement, baixa i transferència de crèdit.