Ruta dolça

El Ple de 21 de setembre de 2015 va aprovar inicialment l’expedient 6/2015 de modificació de crèdit per transferència entre partides de diferent vinculació jurídica .