Ruta dolça

El Ple del 23/11/2015 va aprovar provisionalment la modificació de part de les ordenances fiscals números 3,5,7,8,10,11,13,14,17,18,19,21,24 i 28, per l’exercici 2016 i següents.

.