BOP

Edicte d’informació pública per la construcció d’una marquesina annexa a la nau per a la protecció dels vehicles, a la granja ja existent situada a la Ctra. d’Arbúcies, Km. 6, sol·licitat per l’empresa Jordi Pujol Alemany SL.