Ruta dolça

El Ple, en sessió del 20 de juliol de 2015, va aprovar inicialment l’expedient 3/2015 de modificació de crèdit per transferència entre partides de diferent vinculació jurídica.