BOP

El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió extraordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2015, va aprovar inicialment les Bases reguladores i les convocatòries per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per entitats, associacions i col·lectius per l’any 2016.