BOP

El Ple de l’Ajuntament de Breda, en sessió extraordinària celebrada el dia 17 de desembre de 2015, va aprovar inicialment el Reglament General de Subvencions de Breda.

Edicte BOP
Edicte DOGC