Comença una nova temporada d’estiu a les Piscines Municipals amb diverses millores a les seves instal·lacions per a millorar el confort dels seus usuaris durant el seu temps d’estada. La més important de les actuacions és la renovació de la teulada. Les zones d’entrada, vestidors, bar i sala de màquines compten amb una nova coberta de tipus “sandwich” de xapa d’acer que substitueix l’anterior. Per a completar l’actuació s’han adequat les canals i les baixants del sistema de captació d’aigües pluvials per a adaptar-les a la nova coberta. S’ha optat per instal·lar aquests nous elements de color teula, per a crear una línia estètica uniforme amb el Poliesportiu Municipal i i el Camp de Futbol Municipal. En aquest sentit s’han repintat les portes d’entrada i altres elements com portes, finestres, elements de la façana i les baranes de les rampes i escales d’accés.