S’estan realitzant obres de millora al paviment del Cementiri Municipal a diversos punts de l’equipament. Les obres consisteixen en la substitució del paviment en mal estat per un de nou. En el procéstambé s’han eliminat les males herbes que creixien per sota de la capa de ciment habilitada per fer de passadís, per a una millor instal·lació del nou paviment.