El procés per a la construcció d’un carril-bici a l’Estació de Riells i Viabrea-Breda crema una etapa més. El passat 25 de febrer el Departament de Territori i Sostenibilitat va adjudicar la redacció del projecte constructiu a l’empresa BSB Estructures d’Edificació i Ponts S.L. L’empresa adjudicatària té un termini de 8 mesos per a finalitzar el projecte, adjudicat per un import de 29.900 euros més IVA.

Un cop finalitzada la redacció del projecte constructiu es procedirà a la licitació de les obres, prevista per a l’any 2017. Podeu consultar els detalls d’aquesta acció a: https://licitacions.infraestructures.cat/licitacions/?licitationID=CT1068070