L’àrea de Serveis i Manteniment de l’Ajuntament de Breda ha adquirit un tractor tallagespa d’altres prestacions que millorarà substancialment l’eficiència a l’hora de dur a terme aquesta tasca. Segons les seves característiques, aquest nou vehicle permetrà als operaris de jardineria de la brigada municipal realitzar el tall de la gespa en la meitat del temps que actualment alhora que reduirà l’esforç físic dels operaris de jardineria.

El model adquirit és el ‘Grillo Spa FD 280’, amb un plat frontal de 113 centímetres d’amplada enlloc dels 55 centímetres del tallagespa manual emprat fins ara. Aquesta millora en l’àrea de sega del sistema de tall es completa amb tres fulles de tall amb una alçada regulable entre els 30 i els 90 mil·límetres, permetent una qualitat màxima amb una sola passada. Per altra banda, permet una millor visibilitat del conductor i la fàcil adaptació a terrenys ondulats. El cistell de recollida té una capacitat de 280 litres i activació elèctrica per a la descarrega, facilitant l’operació. Finalment, les característiques del muntatge de la màquina permetran un millor manteniment i neteja, afavorint d’aquesta forma un estalvi de temps en el global de la tasca de tallar la gespa de les zones verdes del municipi.

L’àrea de Serveis i Manteniment ha procedit a la compra d’aquest equipament per a optimitzar els recursos disponibles, produint un gran estalvi de temps a l’equip de jardineria en aquesta tasca així com les condicions de les eines necessàries. De retruc, permetrà disposar de més temps per a la resta de funcions dels operaris, millorant la qualitat del seu treball.