El Reial Decret 463/2020, pel qual es decretava l’estat d’alarma, va establir la suspensió i interrupció dels terminis administratius, amb determinades excepcions. Aquest 1 de juny, s’ha reprès o reiniciat el còmput de terminis que havien estat suspesos/interromputs. Pel que fa a les subvencions per activitats realitzades per entitats, col·lectius i associacions del municipi de Breda durant l’any 2020, es reprèn la tramitació ampliant el termini de sol·licitud de subvenció fins el 10 de juliol de 2020.

En el següent enllaç del web municipal trobareu la informació i la documentació requerida per a dur a terme el tràmit: SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER A ENTITATS, COL·LECTIUS I ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI DE BREDA