La Generalitat de Catalunya a través de l’Agència de l’Habitatge ha obert el termini de presentació de sol·licituds a ajudes per a pagament del lloguer per a persones més grans de 65 durant aquest any. La convocatòria es mantindrà oberta fins el proper 29 d’abril.

S’hi poden acollir els titulars de contractes de lloguer que sigui el seu domicili habitual i permanent. Per aquest motiu cal estar empadronat en aquell habitatge. La quantia de la subvenció serà com a màxim de 2.400€, per a persones que paguin un lloguer no superior a 550€ a la demarcació de Girona i no superior a 800€ a la demarcació de Barcelona. Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer pot arribar a 900€.

Les persones empadronades a Breda que vulguin accedir a aquest servei poden fer-ho dirigint-se a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, a Sant Celoni. Podeu trobar la direcció i les dades de contacte de l’oficina clicant aquí. Per altra banda, també es pot fer la tramitació de forma telemàtica. Trobareu tota la informació i l’enllaç per fer la sol·licitud aquí.

Per a presentar la sol·licitud s’han de presentar els següents documents degudament complimentats.

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS

SOL·LICITUD DE TRANSFERÈNCIA PER A PAGAMENTS