La Generalitat de Catalunya a través de l’Agència de l’Habitatge ha obert aquest dimarts el termini de presentació de sol·licituds a ajudes per a pagament del lloguer durant aquest any. Les convocatòries obertes són les de subvencions per al pagament del lloguer de l’habitatge, que es mantindran obertes fins el proper 7 de juny.

S’hi poden acollir els titulars de contractes de lloguer signats entre l’1 de gener de 2019 i el 7 de juny de 2019 i que sigui el seu domicili habitual i permanent. Per aquest motiu cal estar empadronat en aquell habitatge. La quantia de la subvenció serà com a màxim de 2.400€, per a persones que paguin un lloguer no superior a 500€ a la demarcació de Girona i no superior a 750€ a la demarcació de Barcelona. Per a famílies nombroses l’import màxim de lloguer pot arribar a 900€.

Les persones empadronades a Breda que vulguin accedir a aquest servei poden fer-ho dirigint-se a l’Oficina d’Habitatge del Baix Montseny, a Sant Celoni. Podeu trobar la direcció i les dades de contacte de l’oficina clicant aquí. Per altra banda, el web d’habitatge de la Generalitat de Catalunya conté tota la informació necessària, que trobareu clicant aquí.