Durant el mes de juliol tornaran les classes d”aquagym’ a les piscines municipals. Les classes s’impartiran tots els dimarts i els dijous del mes de 9 a 10 hores, just abans de l’obertura de les piscines. D’aquesta forma, les classes s’iniciaran el 4 de juliol i acabaran el 27 de mateix mes.

El preu del servei és de 35€. Per a més informació i inscripcions cal contactar amb la instructora trucant al telèfon 626 97 22 13 i preguntar per Amàlia.