A partir d’aquest dimarts 15 de març comença la prohibició emesa pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya d’encendre foc en terreny forestal sense autorització segons el decret 64/1995. Segons aquesta normativa, fins el 15 d’octubre no es podrà encendre en els terrenys forestals i en la franja de 500 metres que els envolta, sigui quina en sigui la finalitat.

La prohició afecta especialment a restes de poda i d’aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, així com a marges pròxims a zones forestals. Tampoc no es poden fer focs d’esbarjo ni d’altres relacionats amb l’apicultura. També queda prohibit llençar objectes encesos; abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l’inici d’un foc; llançar coets, focs d’artifici o d’altres artefactes que continguin foc, i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

En el cas de les àrees recreatives i d’acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, només es podrà fer foc quan s’utilitzin barbacoes d’obra amb mataguspires.

Durant el que portem de 2022s’han declarat 150 incendis forestals que han cremat 454 hectàrees. El més important va ser el que es va produir a Roses el 21 de febrer i que va cremar 377 hectàrees forestals. Tot i les pluges dels últims dies, els índexs de sequera continuen molt alts per aquesta època i pràcticament arreu són molt superiors als de fa un any, pel que el risc d’incendi forestal és molt alt.