OAC

Carrer Nou, 3 Baixos

OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC)

Àmbits d’actuació professional
Comprèn gran diversitat d’àmbits d’actuació (tots aquells sectors poblacionals que precisen d’una atenció especial): Gent gran, persones discapacitades, persones maltractades (especialment, dones, menors i ancians), persones immigrades, menors en situació de risc, exclusió social, gent sense llar, drogodependients, entre altres temes.

Funcions conjuntes:

 • Detecció i prevenció de situacions de risc social o d’exclusió.
 • Recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial corresponent.
 • Informació, valoració, orientació i assessorament.
 • Aplicació d’accions o intervencions de suport i seguiment de persones i/o famílies.
 • Gestió i coordinació dels serveis corresponents al primer nivell.
 • Tramitació i seguiment de programes i prestacions que requereixen la seva intervenció.
 • Treball comunitari.

Funcions:

 • Treball educatiu amb persones que per algun motiu tenen problemes d’integració i socialització.
 • Elaboració i participació en projectes educatius per donar resposta a les necessitats socials detectades al municipi on treballa.
 • Priorització en el treball educatiu amb infants, joves i les seves famílies.

Dia d’atenció: Dijous de 9h a 14h

Funcions:

 • Orientar a les persones per desenvolupar les capacitats que els permetin resoldre els seus problemes socials, individuals i/o col·lectius.
 • Promoure la facultat d’autodeterminació, adaptació i desenvolupament de les persones.
 • Promoure i actuar per l’establiment de serveis i polítiques socials justes o d’alternatives per als recursos socioeconòmics existents.
 • Facilitar informació i connexions socials amb els organismes de recursos socioeconòmics (articular xarxes).
 • Conèixer, gestionar i promocionar els recursos existents entre els seus potencials usuaris i els professionals d’altres branques de les ciències que poden estar en contacte amb els seus potencials usuaris.

Dia d’atenció: Dijous de 9h a 14h

Enllaços d’interès