Escola Montseny

Col·legi públic Montseny

Passeig de les Escoles, 28
17400 Breda
Tel. 972 87 08 23
Tel. 686 11 97 18
ceipmontseny.families@gmail.com
www.xtec.cat/ceipmontseny-breda

El Petit Montseny

Escola bressol municipal “El petit Montseny”

Carrer Montnegre, 3-5
17400 Breda
Tel. 972 871 374
petitmontseny@breda.cat
https://sites.google.com/site/petitmontsenybreda/

Escola Musica Càntir

Escola de música i dansa municipal

Avinguda Verge de Montserrat, 20
17400 Breda
Tel. 681 144 295
esmu@breda.cat
https://sites.google.com/site/cantirescolademusica/