Escola Montseny

Col·legi públic Montseny

Passeig de les Escoles, 28
17400 Breda
Tel. 972 87 08 23
Tel. 686 11 97 18
ceipmontseny.families@gmail.com
www.xtec.cat/ceipmontseny-breda

El Petit Montseny

Escola bressol municipal “El petit Montseny”

Carrer Montnegre, 3-5
17400 Breda
Tel. 972 871 374
petitmontseny@breda.cat
https://sites.google.com/site/petitmontsenybreda/

Escola Musica Càntir

Institut Vescomtat de Cabrera

Carrer Manel de Genovart, 4
17400 Breda
Tel. 972 69 96 00
https://agora.xtec.cat/insvescomtatdecabrera/