Carrer Nou, 3

ESPAI JOVE

Dimecres i Divendres de 16 a 20 hores.

Des de l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Breda s’aposta per una participació activa de les persones joves per què ningú sap millor que ells i elles què necessiten i què els motiva. Des d’aquesta mirada la participació esdevé un procés d’aprenentatge i d’apoderament, i a partir d’aquí es desenvolupen les accions, els projectes i els serveis.

Els principals àmbits d’intervenció són la participació, la formació, el treball, l’oci, la salut o la cultura, entre d’altres.

L’Espai Jove de Breda és un punt de trobada, d’informació, d’orientació i acompanyament juvenil que ofereix una programació d’activitats com a proposta per fomentar la participació juvenil d’aquest municipi.

  • Horari obertura: dimecres i divendres de 16h a 20h
  • Contacte: espaijove.breda@gmail.com

Aquest programa es dur a terme mitjançant atencions individualitzades a convenir i té per objectiu que els i les joves puguin adquirir habilitats per enfrontar-se al mercat de treball i conèixer els ens i recursos disponibles al territori.

S’ofereix acompanyament i suport a les iniciatives impulsades pels joves per tal de coordinar-les amb els recursos necessaris, posar-les en valor i fer-les efectives. Aquest recolzament va més enllà d‘aquelles activitats realitzades dins l’Espai Jove, inclou tot tipus d’iniciatives que vinculi el jovent del poble.