Deixalleria Municipal

Carrer Sant Sebastià, s/n

DEIXALLERIA MUNICIPAL

Horari:

Dia Hivern Estiu (15/06 – 15/09)
Dimarts 10.00 – 14.00 09.00 – 13.00
Dijous 15.00 – 19.00 16.00 – 20.00
Divendres 15.00 – 19.00 16.00 – 20.00
Dissabte 10.00 – 14.00 09.00 – 13.00

Què s’hi pot portar?

 • Tubs i làmpades fluorescents i llums de vapor de mercuri.
 • Bateries.
 • Piles i acumuladors.
 • Olis vegetals.
 • Electrodomèstics que contenen substàncies perilloses.
 • Tòners i cartutxos d’impressió.
 • Residus fotogràfics.
 • Olis minerals.
 • Grup de residus classificats com REPQ, gestionats pel servei públic de recollida i tractament de residus especials en petites quantitats (àcids, bases, dissolvents, pintures, vernissos, aerosols, fitosanitaris, productes comburents, medicaments i cosmètics, radiografies, residus fotogràfics, termòmetres i altres productes particulars admesos pel servei públic).
 • Paper i cartró.
 • Vidre.
 • Envasos lleugers.
 • Vidre pla i miralls.
 • Plàstics (diferents dels envasos domèstics).
 • Ferralla i metalls.
 • Fustes.
 • Roba i calçat.
 • Electrodomèstics i altres aparells elèctrics i electrònics que no contenen substàncies perilloses.
 • CD i DVD (amb servei de destrucció de dades).
 • Pneumàtics.
 • Enderrocs d’obres menors i reparació domiciliària.
 • Andròmines.
 • Esporga d’arbres ornamentals.
 • Gespa i plantes d’horta i de jardí.

Enllaços d’interès