CAP

Avinguda Verge de Montserrat, 13

CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Horari d’atenció al públic:
De dilluns a divendres de 8h a 20h

Horari d’urgències:
Dissabtes i diumenges 8h a 20h

Telèfon:
972 870 450

CAP

Avinguda Verge de Montserrat, 13

CLASSES PRE-PART i POST-PART

HORARI LLEVADORA LIDIA COSTA

CAP BREDA

HORARI VISITA: dilluns matí i tarda / dimecresmatí

GRUP PREPART: dilluns de 9h a 11h (centre de dia)
GRUP POSTPART: dimecres de 11h a 12.30h (centre de dia)

XERRADA INFORMATIVA HOSPITAL STA. CATERINA:
El primer dijous de cada mes de 18h a 20h (sala d’actes)