Aprovació del projecte de Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries de Planejament de Breda al carrer Marcel·lí Trunas

Pla d’usos i optimització museogràfica del conjunt de l’antic monestir de Sant Salvador de Breda