Aquest dilluns s’han fet els treballs per a pavimentar amb asfaltat dos trams dels carrers Església i Sant Hipòlit, dues zones del municipi amb molta circulació i que continuaven amb el ferm de terra. En tots dos casos s’ha refinat, anivellat i compactat el ferm existent per a aplicar un paviment asfàltic de 6 centímetres de gruix. L’actuació es complementa amb el repicat i sanejament de tapes de serveis i pous de registre existents per a situar-les a la nova cota del terra. La nova pavimentació permetrà una major estabilitat del ferm, evitant problemes de pols al pas de vehicles amb un ambient sec i de desplaçament de terres provocat per pluges.

L’actuació al carrer Església ha afectat el tram d’aquest situat davant de l’aparcament del Cercle Bredenc, i que serveix com a accés al mateix. A més dels treballs necessaris per a la nova pavimentació, aplicada a una superfície de 490 m2, s’han instal·lat 3 nous punts de llum que milloraran la il·luminació de la zona durant la nit.

La pavimentació del carrer Sant Hipòlit afecta una àrea de 1.128 m2 de superfície, corresponents al tram d’aquest carrer situat entre els encreuaments amb els carrers Lleida i Antoni Viladomat.

El cost d’aquestes dues actuacions és de 28741,42€, IVA inclòs.